Nabíjačky

Informácie

Výrobcovia

VÝPREDAJ

Zobrazené produkty

Xiaomi Roidmi 2S

#TRAX000001

Nový produkt

  • Hands-free volanie
  • Prehrávanie hudby
  • Navigácia cez reproduktory
  • Autonabíjačka


4 v 1

Viac detailov

2 položky

Na sklade

Platba na dobierku Available

29,90 € s DPH


24,92 € bez DPH

Pridať do zoznamu želaní

Xiaomi Roidmi 2s

Xia­omi Roidmi 2S je teda nabí­jač­kou do auta, ktorá sa pri­pája do 12V / 24V zásuvky. Kom­bi­ná­cia mat­nej čier­nej a imi­tá­cie chrómu vyús­tili do moder­ného dizajnu, ktorý sa hodí do aké­ho­koľ­vek z moder­ných, no aj zo star­ších áut. Nabí­ja­nie cez 2 USB výstupy je pod­po­ro­vané pri maxi­mál­nych hod­no­tách 5V / 2,4A. Prvým vylep­še­ním oproti kla­sic­kým nabí­jač­kám je prí­tom­nosť naj­nov­šieho Blu­e­to­oth 4.2, ktoré slúži na pri­po­je­nie smart­fónu pre následné Handsf­ree tele­fo­no­va­nie. Slúži však aj za úče­lom správy nabí­jačky cez prí­slušnú apli­ká­ciu pre Android alebo iOS.

Ohrom­nou výho­dou je však vlast­nosť FM trans­mit­tera, teda zaria­de­nie sa pri­pojí na frek­ven­ciu auto­rá­dia vo vozidle. V tele nabí­jačky je integ­ro­va­ných množ­stvo bez­peč­nost­ných pois­tiek, ktoré ochrá­nia nabí­jané zaria­de­nie spolu so samot­ným autom. Pri tele­fo­no­vaní sa snaží Roidmi 2S o obme­dze­nie ruši­vých zvu­kov v pozadí pre kryš­tá­lov čistý zvuk.

High-quality circuit main control chip

from AnaNaviTek

Using the high-quality DC/DC master control chip designed by AnaNaviTek.
lc1gy_1_2.png

High quality material, keep you safe

Made of premium materials, safe to use and also feel comfortable.

High-quality stainless steel, higher hardness, strong electrical conductivity and durable functions. Avoid danger from burning, virtual connection and over-heat.
lc1gy_2_1.png

Matched with your advanced car

It is an incredibly popular design.

One-step injection molding, it is simple, and beautiful.For the top surface
we use grinding process; and mirror polishing process for the side.Not only
convenient to use, but also a decoration for your car
lc1gy_4_2.png

Good flame retardancy and aging-resistance

With high flame retardancy standard to prevent hidden fire dangers in car

We use high quality poly carbonate V0 material, of which the thickness is within 1mm to achieve the level of automotive environment retardant.  Through many debugging and modification with raw material supplier, we make sure the product will be still bright and clean as new after using for a couple of years. Retardant thickness 1mm | Retardant temperature 750℃
lc1gy_5_1.png

Inner glow USB LED light

With our lamp, it’s easy to find the USB port in the dark during driving for safety.We design to achieve excellence
in every tiny detail. We adjust the color and brightness which makes your feel much more comfortable
lc1gy_6_1.png

Professional contract manufacturer

Strictly observe the processing require, follow the standards of mobile phone production95% of the components are from the
United States, Britain, Japan, Taiwan and other international well-known brands.More than 200 dependable tests according to
car using environment (40-80℃), indicators are all above industry standards.
lc_goto_cs.png

A charger with unimaginable great shape and shining appearance.

Žiadne zákaznícke recenzie v súčasnosti.

Napísať recenziu

Xiaomi Roidmi 2S

Xiaomi Roidmi 2S

  • Hands-free volanie
  • Prehrávanie hudby
  • Navigácia cez reproduktory
  • Autonabíjačka


4 v 1

Technické parametre