Kategórie

Informácie

Výrobcovia

POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ

1. krok - Pošlite e-mail na adresu hdmobil@hdmobil.sk kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.

2. krok - Vyplňte reklamačný formulár, ktorý stiahnete klinkutím sem

3. krok - Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady v reklamačnom formulári, záručným listom a dokladom o kúpe.

Adresa kam posielať tovar na reklamáciu:

HDmobil s.r.o.
Mlynská 1472/71
Vranov nad Topľou
093 01

Kontaktný telefón: +421 950 347 347

 Balíky posielajte VÝLUČNE na vlastné náklady, Slovenskou poštou alebo kuriérom 
 Všetky zásielky posielané kuriérom  alebo poštou typu: "hradí prijímateľ" budeme odmietať a posielať naspäť. 

 Tovar zabaľte tak aby nedošlo k jeho poškodeniu.